26.09.2020 - Bir İdik, Birlik Olduk, Üreticilerin Gücü Olduk....

BESİN MADDELERİNİN BESLENME ÜZERİNE ETKİSİ

Serkan SÜCAN

Yazarın şu ana kadar yazılmış 1 makalesi bulunuyor.

Bizim için değerli olan verimli inekler ve siz üreticilerin huzurudur. Karşılaştığınız sorunlar birçok nedenlerden kaynaklanabilir.İneğinizin genetik yapısından , yaşından, doğumdan , hastalıklardan, yediği yemlerden, çevreden ve benzeri şartlardan etkilenebilir. Süt verimi üzerinde kalıtsal karakterlerin etkisi %30, çevre faktörlerinin etkisi %70’dir. Çevre faktörlerindeki olumsuzlukları minumuma indirmek , bu sektöre hizmet veren herkesin görevidir. Süt üreticisinin piyasayı daha kaliteli olmaya zorlaması, hizmet veren sektörleride dürüstlüğe yöneltecektir.Hak arandıkça ,haksızlığın azalacağını unutmamak gerekir. Üreticinin harcadığı paranın karşılığını almak, en büyük hakkıdır. Sahada sürekli tutarlı sonuçlar göstermeye donanımlı ve tedbirli olan yem fabrikalarına ihtiyaç vardır. Kaliteli yem ve dengeli beslenme ile üreticinin kazancını arttırmak her zaman mümkündür.
İyi beslenme : Yüksek verim + Sağlıklı hayvan +Az ölüm
Süt inekleri aldıkları besin maddeleri ile önce hayatsal faaliyetlerini, vücut sıcaklığının korumada , büyüme ve gelişmelerinde , yavru gelişiminde ve süt yapımında kullanmaktadırlar .Bu faaliyetleri gerçekleştirirken de dengeli bir dağılım yapılması şarttır.
Dengeli beslenme : Önce yaşama payı için gerekli besin maddeleri +verim için gerekli besin maddeleri (süt, et, yavru vb.)
Süt hayvanları yaşama payı ihtiyaçlarını çiftlik içinde yetişen veya dışarıdan satın alınan kaba yemlerle , verim payı ihtiyaçlarınıda kesif karma ( fabrika) yemlerle karşılarlar. Sadece kaba yemlerle besleme hayvanın besin madde ihtiyaçlarını karşılamaz. Ayrıca yedirdiğimiz yemlerin tazeliği, kalitesi , besin içerik değerleri ,hayvan metabolizması ve verimi üzerinde son derece etkilidir.
Besin maddelerinin beslenme üzerine etkilerini incelersek;
KURU MADDE İHTİYACI: Kaba +kesif yem karışımında (TMR) kuru madde tüketimi çok önemli bir konudur. Farklı ırktan olup, aynı ağırlıkta olan iki hayvanın kuru madde (KM) ihtiyacı farklı olabilir. KM tüketimini etkileyen bir çok faktör vardır
1-Süt verimi
2-Laktasyon (sağım) dönemi
3-Vücut kondüsyonu
4-Bakım
5- Yem hammaddelerinin çeşid ve kalitesi
Süt ineklerinde KM ihtiyacı genelde canlı ağırlığının %2-2,5 ‘u kadar hesaplanmalıdır.

 

ENERJİ VE PROTEİN İHTİYACI: Özellikle genç hayvanlar yeterli düzeyde enerji ihtiyacını almalıdır. Enerjisi düşük yemlerle beslenen hayvanlarda büyümede gecikme, döl verimi eksikliği, laktasyon piki bozukluğu ve ketosiz gibi problemlerle karşılaşılır .Enerji yetersizliğinde , vücut rezervlerini kullanarak açığı kapatmaya çalışırlar.
Protein ise hücrelerin yapı taşıdır. Genç hayvanlara sindirilebilirliği yüksek protein kaynakları verilmelidir.Vücutda biriken protein sadece tükettiği protein miktarına bağlı değildir. Protein ve enerji arasında ki oran da önemlidir. Hayvanlar yeterli proteini almazsa iştah azalması ve büyümede gerileme görülür. Rasyondaki protein miktarındaki değişiklikler süt yağ oranını etkiler.
SELÜLOZ İHTİYACI:
Lifli yemlerin sindirilen kısımlarına selüloz ve hemiselüloz , sindirilemeyen kısımlarına da lignin denir. Rasyonda yeterli miktarda lif bulunmalıdır. Bu miktar geviş getirmeyi ,rumen mikroorganizmalarını ve ph ortamının dengede tutulmasını ,tükrük salgılamayı ,rumene tükürükle bikarbonat akışını ve dolayısıyla ön midenin düzenini sağlayıp süt yağının düşmesini önler.
MİNERAL İHTİYACI:
Hayvan sağlığı ve verim için gerekli olan elementlerdir. Süt hayvanlarının rasyonlarında bulunması gereken mineraller kalsiyum, fosfor,magnezyum ,sodyum,klor ,kükürt ve potasyumdur.Az miktarda ihtiyaç duyduğu mineraller demir,bakır mangan ,çinko,iyot,kobalt ve selenyumdur.Süt sığırlarında mineral madde yetersizliği , süt veriminde düşme , çeşitli hastalıklara karşı dirençsizlik ve döl verimi bozuklukları oluşur.
VİTAMİN İHTİYACI:
Vitaminler , metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi için çok önmeli fonksiyonları vardır.Yaşam için vazgeçilmez organik bileşiklerdir.Süt ineklerinin özellikle A , D ve E vitaminlerine olan ihtiyacın karşılanmasına özen gösterimelidir. A, D ve E vitaminleri ön midede sentezlenemedikleri için yemle birlikte dışarıdan verilmelidir.
SU İHTİYACI:
Su bir hayvanın vücudunda , sindirimin emilimini, iyon dengesini ,besin maddelerinin taşınmasını , vücut artıklarının atılmasını ,vücut ısısının dengelenmesinde büyük rolü vardır. Su miktarını hayvanın ağırlığı, süt verimi ,yem tüketimi, gebelik durumu ve yediği yemin protein ve tuz oranına göre değişkenlik gösterir. Yeterli miktarda su olamaması yem tüketimini ve buna bağlı olarak süt verimini düşürür. Hayvanların önünde sürekli ve temiz su bulundurulmalıdır.

YAZARIN SON YAZILARI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ