15.08.2020 - Bir İdik, Birlik Olduk, Üreticilerin Gücü Olduk....

Nasıl Üye Olunur?

Üyelik Şartları

Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği’ ne Yeni Kayıt İçin Gere-ken Evraklar Gerekli başvuru dilekçesi Birlik tarafından düzenlenip, aşağıdaki evraklar tamamlanınca üyelik kaydı yapılmaktadır.

EKLER:

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Giriş Aidatı Dekontu,
  3. 1 Adet Fotoğraf,
  4. Banka Hesap Cüzdanı,
  5. İkametgah Senedi – ( Muhtardan alınacak )
  6. Hayvanların Listesi ( Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacak )
  7. Ev ve Cep Telefon Numaraları,
  8. Çiftçilik Belgesi . (Ziraat Odası Tarafından Verilecektir)
  9. Bağkur Muafiyet Belgesi (SGK’dan alınacak

Çalışma Konuları

• Üyelerin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

• Üyelerinin ürünlerine Pazar bulmak, ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

• Üyelerine üretim teknikleri, hasat, depolama, paketleme konularında teknik destek sağlamak.

• Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.

• İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.

• Eğitim ve yayım hizmeti vermek, danışman hizmeti sağlamak.

• Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarına •uygulamak.

• Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek, kayıtları tutmak ve belge düzenlemek.

• Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.

• Üyeleri adına ürün depolanmasına, gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

• Ürünlerinin tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

• Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.

• Türkiye Cumhuriyetinin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.

• Sözleşmeli üretim kapsamında, üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek