15.08.2020 - Bir İdik, Birlik Olduk, Üreticilerin Gücü Olduk....

Tarihçe & Kuruluş Amacı

Tarihçe & Kuruluş Amacı

Milas İlçesi Süt Üreticileri Birliği 15 Şubat 2007 tarihli ve 343 sayılı izinle 24 Eylül 2008 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1061 Sayılı Oluru ile kurulmuş olup, faaliyetini Muğla Milas ilçesi sınırları dahilinde yürütmekte. Milas Vergi Dairesi’nin Kurumlar Vergisi Mükellefidir.

2000’li yıllar bölgemiz hayvancılığının gelişimde olduğu bir dönemdi. Bir gurup duyarlı süt üreticileri olarak el ele verip Birliğimizi kurmaya karar verdiğimizde yıl 2007 idi. Artık biz üreticilerin uygun maliyetlerde ve en iyi kalitede üretmiş olduğu sütleri en uygun fiyatla ulusal pazara sunmanın zamanı gelmişti. Tüm planlarımızı bu yönde yaparak çalıştık.

4 personel ile ilk çalışmalara başlayan Birliğimiz, Milas sınırları içerisinde 357 kurucu üye sayısını, geçen zaman içerisinde 3 binlere ulaştırmıştır. Hizmet kalitemizi artırmak ve cari kapasitemize hakim olabilmek için 4 olan personel sayısını 62′ ye çıkardık.

Kurulduğu yılda 25 köy/mahalleye hizmet veren birliğimiz 67 köy/mahalleye ulaşarak hizmet sınırlarını her geçen gün genişletmiştir.

Milas ilçe sınırlarında üretilen sütün %60’ını kendi organizasyonuna katarak süt miktarını 12.775.000 LT/YIL’dan 57.600.000 LT/ YIL’a çıkarmıştır.

VİZYONUMUZ

“Bir İdik Birlik Olduk, Üreticinin Gücü Olduk” Sloganı ile çıktığımız bu yolda;

Çiğ süt üretiminde verim ve kalite artışı için yeni teknoloji ve yöntemlerin düşük maliyetlerle tüm üretim materyallerinin kullanımının yaygınlaşması için çalışan, tarımsal faaliyetin her aşamasında karşılaşılan sorunları çözerek izlenebilirliği olan planlı üretim yapmak. Bunu yaparken de insan sağlığına ve çevreye duyarlı, doğal kaynaklarımızın kullanımında azami gayret sarf eden, kaynakların sürdürülebilirliğini ön planda tutan, üretici – tüketici dengesini gözeten, insan odaklı, güvenilir ve güçlü bir kuruluş olmak.  

MİSYONUMUZ

Hayvancılığımızın geliştirilmesi çerçevesinde kullanmış olduğumuz kaynakların verimli kullanılmasını, korunması ve geliştirilmesini sağlamak. Hayvancılıkta eğitim ve eğitime bağlı olarak verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak, bölgesel ve ulusal düzeyde; tarımsal politikalar ve stratejiler geliştirmek, projeler üretmek ve uygulamak, hayvancılık alanındaki sorunlara dikkat çekerek, bu sorunlarla mücadele etmek ve çözüm önerileri getirmek. Modern, örnek işletmeleri kuracak üretici sayısını artırmak.

Hayvancılık sektörünü daha gelişmiş bölgelerdeki seviyelerin üzerine çıkararak, kırsal alanlarda hayvancılık yapan insanımızın gelir seviyesinin ve refahının yükselmesini sağlamak. Sürdürülebilir bir hayvancılık kalkınmasını esas almak, çiftçimizin serbest piyasa koşullarında her türlü pazar ortamında rekabet edebilirliğini sağlayacak teknik bilgi ve eğitimi uygulamalı vermek.